Dorobek naukowy

WYSTĄPIENIA I WYGŁOSZONE REFERATY

Słobodzian – Rakowska J., Dampc B., Tomczak M. Segment ruchowy kręgosłupa – jego znaczenie w patogenezie oraz leczeniu chorób czynnościowych. Referat wygłosiły: Janina Słobodzian – Rakowska, Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 11.04.2015 r. na spotkaniu naukowym Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc B., Tomczak M. Ćwiczenia mięśni dna miednicy – fakty i mity, czyli jak prawidłowo trenować dno miednicy na różnych etapach życia Kobiety. Warsztaty przeprowadzone 28-29.03.2015 r. podczas V Wielkopolskiej Konferencji „W służbie Bociana” w Kórniku.

Dampc B.,Tomczak M. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o podłożu psychogennym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Tomczak M., Dampc B. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o charakterze odruchowym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Magdalena Tomczak i Bogumiła Dampc 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Rakowski A., Dampc B., Wady i dolegliwości w obrębie stóp jako odpowiedź na zaburzenia czynności narządu ruchu. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 15-16.11.2013 r. na IX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Uniejowie.

Dampc.B., Rakowski A., Tomczak M., Gibes-Porzych M., Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 8-9.03.2013 r. na V Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc B., Gibes-Porzych M.,  Sieracka J., Dolegliwości w obrębie klatki piersiowej, pozorujące objawy chorób organicznych narządów tego obszaru, generowane przez czynnościowo zmienione tkanki niektórych struktur narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłosiła Martyna Gibes-Porzych 08-10.03.2012r.  podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Tomczak M., Dampc B., Częstotliwość występowania dysfunkcji w rejonie stóp u dzieci w wieku 7 lat na podstawie badań własnych. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 20-22.05.2011 r. w Międzyzdrojach podczas Konferencji Naukowej na temat: „Dysfunkcje stopy i stawu skokowego i ich wpływ na narząd ruchu”, której organizatorami byli SPONDYLUS i PTLMM.

Dampc B., Tomczak M., Studium przypadku jako ilustracja patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 24-27.03.2011 podczas XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu.

Rakowski A., Dampc B., Reakcje tkanek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego na różne formy przemocy oraz ich interakcje z narządem ruchu. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc 11-12.03.2011r  na III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne  i odruchowe. Warsztaty przeprowadzone 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Dampc B., Pamięć tkankowa w zaburzeniach czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony  3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Terapia Manualna Holistyczna w leczeniu chorób pochodzenia czynnościowego. Choroby czynnościowe choć odwracalne to leczone bez powodzenia. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc 11.09.2009 r. w sesji okrągłego stołu podczas Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego UM w Poznaniu.

Dampc B., Autoterapia w zespołach połączenia głowowo szyjnego. Referat wygłoszony 02.04.2009 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Sieracka J., Dampc B., Objaw pseudo – Baastrupa konsekwencja czy przyczyna czynnościowej zmiany stanu tkanek (CZST). Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 08.10.2008 w Pabianicach. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce.

Sieracka J., Dampc B., Walczak K., Wykorzystanie potencjałów terapii manualnej w modelu holistycznym do terapii zaburzeń zespołów szyjno-piersiowych - badanie i terapia. Warsztaty przeprowadzone 30.05.2008 r. w Torzymiu.

Kozłowski R. (1), Badanie funkcji oraz czynnościowych zmian stanu struktur dna miednicy. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 03. 04. 2008 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Rakowski A., Słobodzian J., Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc, 28.03.2008r. w Zgorzelcu. XVI Międzynarodowy Dzień Inwalidy.

 • Leczone dolegliwości

  - bóle kręgosłupa
  - bóle kości krzyżowej i kości ogonowej
  - bóle kończyn dolnych
  - bóle kończyn górnych
  - bóle brzucha
  - bóle klatki piersiowej
  - bóle głowy
  - inne dolegliwości

  Warunkiem rozpoczęcia terapii jest wykluczenie przyczyn organicznych wyżej wymienionych dolegliwości.

 • Metody terapeutyczne

  • Terapia Manualna Holistyczna (TMH)
  • Techniki Tkanek Miękkich
  • Stabilizacja Centralna i Lokalna
  • Terapia Edukacyjna
  • elementy Racjonalnej Terapii Zachowań
  • elementy Analizy Transakcyjnej
 • Terapeuta manualny Poznań

  Bogumiła Dampc
  e-mail: b.dampc@interia.pl
  tel: 513 460 666

  gabinet:
  CENTRUM TERAPII MANUALNEJ
  Sierosław, ul. Leśna 1
  62-080 Tarnowo Podgórne

  rejestracja:
  tel. 61 81 47 900
 • Nadchodzące wydarzenia

 • Szukaj